Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Η Κατεύθυνση λογοτεχνίας του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού ασχολείται και παρουσιάζει εκπαιδευτικές εφαρμογές – δράσεις και εκπαιδευτικό υλικό – για  την προώθηση και αξιοποίηση της λογοτεχνίας, του έντυπου και του πολιτισμού γενικότερα.  
Προς την κατεύθυνση αυτή εργάζονται όλα τα μέλη του εργαστηρίου. Συγκεκριμένα αφορά: α) Εκπαιδευτικές δράσεις φορέων για το βιβλίο (ηλεκτρονικές διευθύνσεις για άμεση σύνδεση/πληροφόρηση). β) Εκπαιδευτικές δράσεις εκπαιδευτικών, φοιτητών και άλλων ατόμων ή ομάδων. γ) Παιδαγωγικό υλικό εκπαιδευτικών, φοιτητών και άλλων ατόμων ή ομάδων ( δημοσίευση ατομικών ή ομαδικών εκπαιδευτικών εφαρμογών/εργασιών μέσω της ιστοσελίδας της Κατεύθυνσης). 

Η Κατεύθυνση είναι ανοικτή σε προτάσεις που άπτονται των ενδιαφερόντων και της φιλοσοφίας της

 

Διευθύνσεις φορέων

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου http://www.ekebi.gr

«Μικρός Αναγνώστης» http://www.mikrosanagnostis.gr/

Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (παράρτημα της IBBY) http://www.greekibby.gr

 Future Library Δίκτυο για τις βιβλιοθήκες http://www.futurelibrary.gr/