Ημερίδες


Ημερίδα για τη μητρική γλώσσα (Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017)

 

Ημερίδα ευαισθητοποίησης στις συνέπειες του θορύβου (Βόλος, 29/4/2014)

 

Ημερίδα με τίτλο ‘Χρήση λογισμικών για τη μάθηση της γλώσσας στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση’ που διοργανώθηκε την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010

 

Ημερίδα παρουσίασης της νέας Σχολικής Γραμματικής για το Γυμνάσιο με τίτλο ‘Η νέα Σχολική Γραμματική του Γυμνασίου: δυνατότητες και περιορισμοί’ που διοργανώθηκε την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010 σε συνδιοργάνωση με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Παιδαγωγικό Υλικό και Παιδαγωγικό Παιχνίδι στην Πρώτη Παιδική Ηλικία’ και το Εργαστήριο ‘Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας’ του Π.Τ.Δ.Ε. Διάλεξη από το συγγραφέα της νέας γραμματικής Σωφρόνη Χατζησαββίδη.