Γενική παρουσίαση μονάδας

Από το 2010, η Μονάδα Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου ασχολείται με μελέτες και έρευνες για τη θεωρία, ανάλυση, κριτική και διδακτική της λογοτεχνίας και του παιδικού βιβλίου. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των παιδιών σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης
  • Έρευνες για τις μεθόδους διδασκαλίας της παιδικής λογοτεχνίας στην εκπαίδευση
  • Μελέτες για την κριτική του παιδικού βιβλίου και γενικά του παιδικού έντυπου
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων για την εφαρμογή  της δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση
  • Σχεδιασμό και  πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης του εικονογραφικού και κριτικού γραμματισμού
  • Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου παιδαγωγικού υλικού
  • Καταγραφές λαϊκών αφηγηματικών κειμένων 
  • Έρευνες για τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω των λογοτεχνικών βιβλίων
  • Εργογραφικές και βιογραφικές μελέτες ελλήνων συγγραφέων της παιδικής λογοτεχνίας