Προπτυχιακές εργασίες

Τίτλος

Φοιτητής

Επιβλέπων

«Σχεδιασμός δραστηριότητας με αφορμή ένα λογοτεχνικό βιβλίο»

Φοιτητές/φοιτήτριες 5ου εξαμήνου

Τσιλιμένη Τασούλα

«Τεχνικές Αφήγησης παραμυθιού»

Φοιτητές/φοιτήτριες 5ου εξαμήνου

Τσιλιμένη Τασούλα

«Ασκήσεις… θάρρους»

Φοιτητές/φοιτήτριες 6ου εξαμήνου

Τσιλιμένη Τασούλα

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φοιτητής/τρια: 

Όλες οι φοιτήτριες και όλοι οι φοιτητές 5ου εξαμήνου

Επιβλέπων: 

Τσιλιμένη Τασούλα

Όλες οι φοιτήτριες και  όλοι οι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του μαθήματος της Διδάσκουσας Τσιλιμένη Τ.,  με τίτλο «Η Αφήγηση στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διδακτικές εφαρμογές»,  εκπονούν υποχρεωτική εργασία με θέματα:

 Α. «Σχεδιασμός δραστηριότητας με αφορμή ένα λογοτεχνικό βιβλίο»

Β. «Τεχνικές Αφήγησης παραμυθιού»

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φοιτητής/τρια: 

Όλες οι φοιτήτριες και όλοι οι φοιτητές 6ου εξαμήνου

Επιβλέπων: 

Τσιλιμένη Τασούλα

Όλες οι φοιτήτριες και  όλοι οι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του μαθήματος της Διδάσκουσας Τσιλιμένη Τ.,  με τίτλο « Η τέχνη της μυθοπλασίας /συγγραφής»,  συμμετέχουν σε εργαστήρια γραφής και παραδίδουν γραπτά κείμενα βραχείας φόρμας ποικίλης θεματικής υπό τον τίτλο

«Ασκήσεις… θάρρους»