Πτυχιακές εργασίες

  1. Πνιγούρα, Ν. (2013). Πρακτικές γραμματισμού στη τσιγγάνικη οικογένεια. (Συνεπιβλέπων: Γ. Ανδρουλάκης). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.
  2. Δήμου, Α. (2012). Πολυγραμματισμοί και Τ.Π.Ε.: Διδακτικές παρεμβάσεις στην προσχολική εκπαίδευση. (Συνεπιβλέπων: Η. Καρασαββίδης). Βόλος, Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.
  3. Ζίφκου, Ε. (2011). Ανάγνωση έντυπων πολυτροπικών κειμένων από παιδιά προσχολικής ηλικίας. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά). Βόλος, Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  4. Νταλούκα, Ε. (2011). Αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ανάγνωση. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά). Βόλος, Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  5. Μαϊμάρη, Ε. (2010). Πολυγραμματισμοί και χαρτογράφηση στην πρώτη παιδική ηλικία. (Συνεπιβλέπουσα: Α. Χρονάκη). Βόλος, Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλία.