Ερευνητικά προγράμματα

ΜΑΘΕΜΕ: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες   ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους» της δράσης  Δράση 1.3/13: «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.».

Χρονική διάρκεια: 2015-11-15

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμεία Ένταξης.

Επιστημονικώς υπεύθυνος και συντονιστής του προγράμματος: Γιώργος Ανδρουλάκης (Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ.)

Θέση στο έργο: Υπεύθυνη της ομάδας ανάπτυξης των syllabus και του εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας

Συνεργάτες:

Γιώργος Ανδρουλάκης, Αν. καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΠΘ

Ελένη Γκανά, Λέκτορας, ΠΤΕΑ, ΠΘ

Ευγενία Βασιλάκη, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, ΠΘ

Ρούλα Κίτσιου, Υπ. Διδάκτορας, ΠΤΔΕ, ΠΘ

Ηρώ-Μαρία Παντελούκα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, ΠΘ

Σκουρμαλλά Αργυρώ, Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, ΠΘ 

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ανάπτυξη μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους σε επτά πόλεις της Ελλάδας. Η ομάδα ανέλαβε το σχεδιασμό διαφορετικών syllabus για τη γλωσσική διδασκαλία ανάλογα με το κάθε κοινό καθώς και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας

 ΕΥΑΙΣΘΟ: Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τις συνέπειες της έκθεσης στο θόρυβο
 
Χρονική διάρκεια: 2014
 
Συνεργάτες: Νίκος ΕΜΜ. Αγγουριδάκης, Σοφία Βουδηλάκη, Στέργιος Γραμμένος, Αναστασία Δημητρίου, Σεβαστή Θεοδοσίου, Λαμπρινή Κούτνα, Μαρία Κούτσικου, Έμη Μαλκοπούλου, Αφροδίτη Οικονόμου, Μαρία Παπαδοπούλου, Αθανασία Ρουσίδου, Βασιλεία Χρηστίδου
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Μπάρκας
 
Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ.. ΚΕ 81346
 
Σύντομη περιγραφή:
Το πρόγραμμα 'ΕΥΑΙΣΘΟ' είναι μία ερευνητική δράση στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης (International Noise Awareness Day) για την αποφυγή, την πρόληψη και τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων από την έκθεση στο θόρυβο του περιβάλλοντος.
Στόχοι του προγράμματος είναι η παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, η δοκιμαστική εφαρμογή του σε δημόσια σχολεία και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις συνέπειες του θορύβου στην υγεία. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε ως συνεργασία ερευνητών/τριών από διαφορετικά ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικά πεδία.
 
Περισσότερα για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο: http://www.noiseawareness.gr 
 

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού ανέλαβε την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα  ‘Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή ειδικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για μετανάστες/-ριες, γονείς με παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση’ του εργαστηρίου  ‘Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής γλώσσας’ του ΠΤΔΕ  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τίτλος υλικού: ‘Επι-μένοντας Ελληνικά’. Το υλικό είναι διαθέσιμο στο http://www.mariapapadopoulou.gr/index.php?catID=15

‘Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακής πλατφόρμας για την επιμόρφωση νηπιαγωγών στο γραμματισμό’(www.literacy.gr)

‘Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση’ στο πλαίσιο της Πράξης "Ηράκλειτος ΙΙ"- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής

 

‘Μαθαίνω τη γλώσσα μου’ πρόγραμμα Νηρηίδες-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων του Έργου «Πλειάδες-Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», έργο «Νο 1.14 Μαθαίνω τη γλώσσα μου» του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.σε συνεργασία με τις «Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε.».  Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε είναι διαθέσιμο στο: http://www.eyliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=162