Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1999 από τον ομότιμο, πλέον, καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Β.Δ. Αναγνωστόπουλο (Φ.Ε.Κ. 146/14-6-1999) με σκοπό να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα μελέτης και έρευνας στις περιοχές της γλωσσικής ανάπτυξης των νηπίων και καλλιέργειας της γλώσσας, γενικής και παιδικής λογοτεχνίας, αφηγηματολογίας, παραμυθιού και έντεχνου λαϊκού λόγου. Η δραστηριότητα του εργαστηρίου για τα έτη 1999-2010 βρίσκεται στον ιστοχώρο http://elpol.ece.uth.gr/.

Από τα τέλη του 2010 το Εργαστήριο Λόγου και πολιτισμού άλλαξε διεύθυνση, λόγω συνταξιοδότησης του κ. Β. Δ. Αναγνωστόπουλου. Σήμερα, διευθύντρια του εργαστηρίου είναι η καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιμένη.

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα μελέτης και έρευνας στις περιοχές γενικής και παιδικής λογοτεχνίας, αφηγηματολογίας, παραμυθιού, έντεχνου λαϊκού λόγου και της γλωσσικής καλλιέργειας. Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. λειτουργίας του εργαστηρίου (146/14-6-1999) -το οποίο ιδρύθηκε από τον Β.Δ. Αναγνωστόπουλο- οι περιοχές μελέτης και έρευνας εστιάζουν στη λογοτεχνία και στην καλλιέργεια της γλώσσας των νηπίων. Ποιο συγκεκριμένα η έρευνα αφορά: καταγραφή της λαϊκής λογοτεχνίας (παραμύθια, αινίγματα), μελέτη της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας, της λαϊκής λογοτεχνίας και αφήγησης, τη διασύνδεση με τους λαϊκούς αφηγητές-παραμυθάδες (αρχείο λαϊκών αφηγητών Θεσσαλίας, συλλογή και μελέτη λαϊκών παιδικών παιχνιδιών, τραγουδιών, παραμυθιών κ.λπ), την ίδρυση μουσείου παιδικής λογοτεχνίας και την οργάνωση εκδηλώσεων για το βιβλίο γενικά και ειδικά για το παιδικό βιβλίο και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού από το 2009 έως και το 2019, περίοδος με επιστημονική υπεύθυνη τη Μ. Παπαδοπούλου, λειτούργησε άτυπα με δυο κατευθύνσεις (Κατεύθυνση Γλώσσας & Γραμματισμών και Κατεύθυνση Λογοτεχνίας & Παιδικού βιβλίου). Από τον Ιανουάριο του 2020 επανήλθε στην αρχική μορφή αναιρώντας τη λειτουργία των άτυπων κατευθύνσεων.

Δράσεις του εργαστηρίου: Το εργαστήριο ασχολείται με μελέτες και έρευνες για τη θεωρία, ανάλυση, κριτική και διδακτική της λογοτεχνίας και του παιδικού βιβλίου και διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και φοιτητών και το ευρύτερο κοινό της περιοχής της Θεσσαλίας. Επίσης, διοργανώνει εκδηλώσεις για την προώθηση του πολιτισμού και τη διάδοση της φιλαναγνωσίας και ασχολείται με εκδόσεις εντύπων, βιβλίων κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των παιδιών σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης
  • Έρευνες για τις μεθόδους διδασκαλίας της παιδικής λογοτεχνίας στην εκπαίδευση
  • Μελέτες για την κριτική του παιδικού βιβλίου και γενικά του παιδικού έντυπου
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων για την εφαρμογή  της δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση
  • Σχεδιασμό και  πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης του εικονογραφικού και κριτικού γραμματισμού
  • Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου παιδαγωγικού υλικού
  • Καταγραφές λαϊκών αφηγηματικών κειμένων 
  • Έρευνες για τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω των λογοτεχνικών βιβλίων
  • Εργογραφικές και βιογραφικές μελέτες ελλήνων συγγραφέων της παιδικής λογοτεχνίας

Η διευθύντρια του Εργαστηρίου

Καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιμένη