Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1999 από τον ομότιμο, πλέον, καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Β.Δ. Αναγνωστόπουλο (Φ.Ε.Κ. 146/14-6-1999) με σκοπό να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα μελέτης και έρευνας στις περιοχές της γλωσσικής ανάπτυξης των νηπίων και καλλιέργειας της γλώσσας, γενικής και παιδικής λογοτεχνίας, αφηγηματολογίας, παραμυθιού και έντεχνου λαϊκού λόγου. Η δραστηριότητα του εργαστηρίου για τα έτη 1999-2010 βρίσκεται στον ιστοχώρο http://elpol.ece.uth.gr/.

Από τα τέλη του 2010 το Εργαστήριο Λόγου και πολιτισμού άλλαξε διεύθυνση, λόγω συνταξιοδότησης του κ. Β. Δ. Αναγνωστόπουλου και βρίσκεται σε φάση ανασχεδιασμού και οργάνωσης σε δύο μονάδες: Μονάδα Γλώσσας & Γραμματισμών και Μονάδα Λογοτεχνίας & Παιδικού βιβλίου.

Η Mονάδα Γλώσσας & Γραμματισμών ασχολείται με ζητήματα: α) θεωρίας και ανάλυσης της γλώσσας και άλλων σημειωτικών συστημάτων β) κατάκτησης της γλώσσας από μονόγλωσσους και δίγλωσσους ομιλητές, γ) διδασκαλίας/μάθησης της ελληνικής ως πρώτης ή δεύτερης/ξένης γλώσσας και ειδικότερα με i) την ανάδυση του γραμματισμού, ii) την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας, iii) την ανάπτυξη των πολυγραμματισμών, iv) την ανάλυση πολυτροπικών κειμένων.

Η Μονάδα Λογοτεχνίας & Παιδικού βιβλίου ασχολείται με α) θεωρία και ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων, β) έρευνα για το παιδικό βιβλίο/έντυπο, γ) έρευνα για το έργο των συγγραφέων, γ) διδασκαλία και εφαρμογές της παιδικής λογοτεχνίας, δ) έρευνα για την κριτική του παιδικού βιβλίου.

Δράσεις του εργαστηρίου: Το εργαστήριο ασχολείται με έρευνες σχετικές με τους σκοπούς του και διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, φοιτητών/τριών και το ευρύτερο κοινό της περιοχής της Θεσσαλίας.

Η διευθύντρια του Εργαστηρίου Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου