Έρευνα

Το εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού καλύπτει ερευνητικές ανάγκες του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε. και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα πεδία της Θεωρίας, Κριτικής και Διδακτικής της λογοτεχνίας της Παιδικής λογοτεχνίας και του έντυπου γενικότερα.

Βασικός στόχος είναι η προώθηση της έρευνας, ο σχεδιασμός και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και η δημοσίευση  των αποτελεσμάτων τους. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με διάφορους φορείς και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής. Προωθεί τη φιλαναγνωσία και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη δημοσίευση μελετών και δοκιμίων για το βιβλίο και την αξιοποίησή του στην εκπαίδευση. Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια. Διαθέτει πλούσια βιβλιογραφική βάση δεδομένων για τις ανάγκες  εκπόνησης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και διδακτορικών διατριβών.