Μουσείο Παιδικής Λογοτεχνίας

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Μουσείο Παιδικής Λογοτεχνίας διαθέτει υλικό από προσωπικά αρχεία συγγραφέων, το οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται, με σκοπό να ιδρυθεί το Μουσείο Παιδικής Λογοτεχνίας.