Δημοσιεύσεις

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού από το 2006 εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό ΚΕΙΜΕΝΑ.  Η  ύλη του περιοδικού ανανεώνεται δυο φορές το χρόνο. Πρόσβαση στα δημοσιευμένα τεύχη του περιοδικού, σχετικές πληροφορίες και οδηγίες προς τους συγγραφείς παρέχονται στη διεύθυνση: www.keimena.ece.uth.gr . Το περιοδικό λειτουργεί με κριτές και δημοσιεύει άρθρα ελλήνων και ξένων μελετητών για τη θεωρία, έρευνα, μελέτη και διδακτική της παιδικής λογοτεχνίας. Στόχος του περιοδικού είναι να συμβάλλει στο πεδίο έρευνας, συζήτησης και προβληματισμού για ζητήματα του παιδικού βιβλίου. Επίσης το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού προχωρεί σε αυτόνομες εκδόσεις βιβλίων, πρακτικών ημερίδων και συνεδρίων, καθώς και σε συνεκδόσεις με άλλους φορείς.