Εκπαιδευτικό υλικό

Η ομάδα Γλώσσας & Γραμματισμών ασχολείται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού) για τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.

 

ΜΑ.ΘΕ.ΜΕ

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης  1.3/13: «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.». «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους»

Ερευνητική ομάδα: Μαρία Παπαδοπούλου, Γιώργος Ανδρουλάκης, Ελένη Γκανά, Ευγενία Βασιλάκη, Ρούλα Κίτσιου, Ηρώ-Μαρία Παντελούκα, Αργυρώ Σκουρμαλλιά

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης

Συντονιστής του έργου: Γιώργος Ανδρουλάκης

 

ΕΠΙ-ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή ειδικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για μετανάστες/-ριες, γονείς με παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση’ (ΕΛΜΕΓΟ).  

Ερευνητική ομάδα: Μαρία Παπαδοπούλου, Ελένη Γκανά,  Αναστασία Ανδρίτσου, Αργυρώ Παρασκευά, Ρούλα Κίτσιου, Χριστίνα Ευθυμιάδου, Μαρίνα Μόγλη,  Μαρία Ποιμενίδου

Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συντονιστής του προγράμματος: Γιώργος Ανδρουλάκης

Σχέδιο εξωφύλλου από τον Νικόλα Ανδρικόπουλο.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτημένο στον ιστοχώρο http://www.mariapapadopoulou.gr/index.php?catID=15 και διατίθεται δωρεάν με την υποχρέωση απλής αναφοράς του προγράμματος και των συντελεστών του.

 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ

Εκπαιδευτικό λογισμικό και Συνοδευτικό Υποστηρικτικό Υλικό (φύλλα εργασίας και οδηγίες για τον δάσκαλο) για τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο, την Α’ και Β’ δημοτικού. Το λογισμικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Ενότητας «Νηρηίδες-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων του Έργου «Πλειάδες-Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», έργο «Νο 1.14 Μαθαίνω τη γλώσσα μου» του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.σε συνεργασία με τις «Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε.». 

Ερευνητική ομάδα: Μαρία Παπαδοπούλου, Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, Αργυρώ Παρασκευά, Μαρία Επιτρόπου

Διαθέσιμο στο: http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=162

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μέλη του εργαστηρίου ‘Λόγου και Πολιτισμού’ συμμετείχαν στην ανάπτυξη του νέου αναλυτικού προγράμματος για το γλωσσικό γραμματισμό στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το αναλυτικό πρόγραμμα και ο οδηγός για τον εκπαιδευτικό είναι αναρτημένα στο:  http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php