Πλατφόρμα γραμματισμού

Η μονάδα Γλώσσας & Γραμματισμών του εργαστηρίου ‘Λόγου και Πολιτισμού’ ανέπτυξε ψηφιακή πλατφόρμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στον γραμματισμό στο πλαίσιο του προγράμματος  ‘Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακής πλατφόρμας για την επιμόρφωση νηπιαγωγών στο γραμματισμό’ με χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδικός Προγράμματος 4088.07.04).

Το πρόγραμμα αφορούσε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας ανοικτής ψηφιακής πλατφόρμας με βιβλιογραφία, χρήσιμες ιστοσελίδες, ψηφιακές παρουσιάσεις, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και φόρουμ για την ενημέρωση εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν τον γραμματισμό. Μετά από αξιολόγηση, στην ιστοσελίδα έγιναν συμπληρώσεις και αλλαγές,

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.literacy.gr