Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Από το 2010 στη Μονάδα Γλώσσας & Γραμματισμών έχουν αναπτυχθεί οι παρακάτω ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Βασιλάκη Ε., Γκανά Ε., Παπαδοπούλου Μ., Κίτσιου Ρ., Παντελούκα Η.–Μ., Σκουρμαλλά Α.  Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής σε μετανάστες/στριες: Η ταυτότητα ως πολυτροπικό βίωμα και συμμετοχήs στη διδασκαλία. 5α Τζαρτζάνεια, Τύρναβος 6-8 Νοεμβρίου 2015.

Παπαδοπούλου, Μ., Παγκουρέλια, Ε. & Γκόρια, Σ. Πολυτροπικά κείμενα στην εκπαίδευση: θεωρητικά εργαλεία & διδακτικές πρακτικές. Εργαστήριο στο πλαίσιο του συνεδρίου 5α Τζαρτζάνεια, Τύρναβος 6-8 Νοεμβρίου 2015

Papadopoulou, M.  L’évolution de la typologie de ‘la recette’ au cours d’un siècle en Grèce : des notes personnelles aux blogs culinaires. XXIVe Congrès pluridisciplinaire des néo-hellénistes francophones. Manger en Grèce. 27, 28 et 29 mai 2015

Manoli, P., & Papadopoulou, M. Young children accessing multimodal texts: A case study. 12th World Congress on Semiotics. New Semiotics: Between Tradition and Innovation, (Sofia, 16-20 September 2014)

Δημητρίου, Α., Χρηστίδου, Β. & Παπαδοπούλου, Μ. Παραγωγή πολυτροπικών κειμένων στο πλαίσιο ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης απέναντι στο θόρυβο. Προφορική εισήγηση στο συνέδριο «Ανα-στοχασμοί για την παιδική ηλικία». Θεσσαλονίκη, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και εκπαίδευσης, ΑΠΘ, 31/10 & 1/11/2014
Χρηστίδου, B.,   Δημητρίου, Α., Παπαδοπούλου, Μ., Γραμμένος, Σ., & Μπάρκας, Ν. «Μικροί ερευνητές ήχου»: ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την ευαισθητοποίηση στις συνέπειες του θορύβου. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή ‘Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες’, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος, 17 & 18 Οκτωβρίου 2014) 
Μπάρκας, Ν., Δημητρίου, Α., Χρηστίδου, Β, & Παπαδοπούλου, Μ.Πρόγραμμα ΕΥΑΙΣΘΟ: η αναπλαισίωση εννοιών της ακουστικής με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ‘ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014’, Α.Π.Θ.  (Θεσσαλονίκη, 20 & 21 Οκτωβρίου 2014),
Papadopoulou, M. Epitropou, M., & Manoli, P. Writing in digital media: script conventions in Greek Synchronous Computer Mediated Communication. Oral presentation at the Conference ‘Writing Research Across Borders III’ (W.R.A.B. III) (Paris, February 2014).
Παπαδοπούλου, Μ. noiseawareness.gr, Μία ιστοσελίδα ευαι­σθη­τοποίησης για τις συνέπειες από την έκθεση στο θόρυβο. Προφορική εισήγηση στην ημερίδα «Ευαισθητοποίηση απέναντι στο θόρυβο και τις συνέπειές του: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις», ΠΤΠΕ, Π.Θ., 29 Απριλίου 2014 (Βόλος) και 9 Μαΐου 2014 (Αλεξανδρούπολη)
Poimenidou, Μ. & Papadopoulou, M. The evaluative stance of teachers and children’s conformity: A linguistic approach to the formation of social identity. Oral presentation at the 23rd European Systemic Functional Linguistics Conference and Workshops , “Permeable contexts and hybrid genres”. University Residential Centre of Bertinoro, July 2012.
Papadopoulou, M., Gana, E., Androulakis, G., Mogli, M., Poimenidou, M. & Andritsou, A. Incorporating learners' needs into the curriculum: teaching Greek as L2 to immigrant parents with children in compulsory education. Oral presentation at the Colloque «DILTEC 2012 - Langages, culturelles, sociétés: Interrogations didactiques». Paris, June 2012.
Papadopoulou, M. Grace or function: preschool children make meaning by unconventional typography. Oral presentation at the 4th International Conference on Typography and Visual Communication, “Lending Grace to Language”. Nicosia, 17-19 June 2010.
Μανώλη, Π. & Παπαδοπούλου, Μ. Απόψεις των δασκάλων αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τις στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου. Αναρτημένη εργασία στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας «Σκέψη και μάθηση», ΕΛΨΕ & Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 29 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012.
Επιτρόπου, Μ. & Παπαδοπούλου, Μ. Η γλώσσα στην ψηφιακή καθημερινότητα: Συμβάσεις γραφής σε μορφές σύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας. Προφορική παρουσίαση στο IX Διεθνές Συνέδριο «Το Καθημερινό» της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύπρος, Νοέμβριος 2010.
Παπαδοπούλου, Μ. Με λογισμικό και μ' όνειρο στο Παράξενο Ταξίδι του Φουντούλη. Προφορική εισήγηση σε ημερίδα που οργάνωσε το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Π.Θ., «Χρήση λογισμικών για τη μάθηση της γλώσσας στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση» Βόλος, Ιούλιος 2010
Αργυρώ Παρασκευά. «Αξέχαστες διακοπές». Ηλεκτρονικό υλικό με στόχο την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε στη διδασκαλία της Πρώτης Γραφής και Ανάγνωσης. Προφορική εισήγηση σε ημερίδα που οργάνωσε το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Π.Θ., «Χρήση λογισμικών για τη μάθηση της γλώσσας στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση» Βόλος, Ιούλιος 2010
Σοφία Γκόρια & Μαρία Επιτρόπου: Η αξιοποίηση του λογισμικού Hot Potatoes για τη μάθηση της γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Προφορική εισήγηση σε ημερίδα που οργάνωσε το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Π.Θ., «Χρήση λογισμικών για τη μάθηση της γλώσσας στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση» Βόλος, Ιούλιος 2010
Ελένη Ντούρα, Χριστίνα Σολομωνίδου, Μαρία Παπαδοπούλου: Αξιολόγηση λογισμικών για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση. Προφορική εισήγηση σε ημερίδα που οργάνωσε το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Π.Θ., «Χρήση λογισμικών για τη μάθηση της γλώσσας στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση» Βόλος, Ιούλιος 2010