Εκδόσεις της μονάδας

 • Τσιλιμένη Τ. & Γραίκος Ν. (2008), Προφορικός και Γραπτός λόγος. Τόποι και σημεία συνάντησης (επιμ.). Πρακτικά 3ου Φεστιβάλ Αφήγησης
 • Τσιλιμένη Τ.(2009), Σύγχρονα κοινωνικά θέματα στην Ελληνική Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία: Ξεκλειδώνοντας τα μυστικά της σημερινής κοινωνίας,  (επιμ.). Πρακτικά Συνεδρίου σε συνεργασία με τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
 • Τσιλιμένη Τ.( 2010), Μορφές Αφήγησης (επιμ.). Πρακτικά 4ουΦεστιβάλ Αφήγησης
 • Αναγνωστόπουλος, Β. Δ. (2011). Το Θέατρο Σκιών και οι δημιουργοί του στην περιοχή Καρδίτσας, Βόλος
 • Μουρτζόπουλος, Α. Τ. (2011). Ήχος Πλάγιος (Ποιητική συλλογή), Βόλος Μουρτζόπουλος, Α. Τ. «Ο πιο τρανός καημός μου» (Ερμηνευτική ανάλυση), Βόλος
 • Τσιλιμένη Τ.(2008). Αφήγηση και εκπαίδευση, εισαγωγή στην τέχνη της αφήγησης: άρθρα και μελετήματα,(επιμ.), Βόλος
 • Αναγνωστόπουλος, Β. Δ. (2012) Σκύλος στα καπούλια του αλόγου (Διηγήματα), Βόλος 
 • Μουγογιάννης, Γ. (2012) Το χρονικό μιας φιλόδοξης ζωής, Βόλος
 • Αναγνωστόπουλος, Β. Δ. (2013) Το Έπος της ωραίας Πανωραίας, Βόλος
 • Αναγνωστόπουλος, Β. Δ. (2013) Λογοτεχνικές Δευτέρες, Βόλος
 • Τσιλιμένη Τ. & (2013) «Μες στον ανασασμό των φύλλων, (επιμ.) Πρακτικά του 5ουφεστιβάλ Αφήγησης, Βόλος
 • Τσιλιμένη Τ.,Σμυρναίος Α. Γραίκος Ν (2013), Αφήγηση και Φιλαναγνωσία στην Εκπαίδευση, .(επιμ.), Πρακτικά ημερίδας, Βόλος