Ερευνητικά προγράμματα

1. Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: «Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της προφορικής αφήγησης, ως εργαλείο μάθησης, στην Πρωτοβάθμια και Προσχολική Εκπαίδευση».
Χρονική διάρκεια (π.χ. 2008-09)
Συνεργάτες: Πέτρος Πανάου,επίκ. Καθ. στο Παν. Λευκωσίας, Γραίκος Νικ., Σχ. Σύμβουλος Ν.Πιερίας και υπ. Διδ. ΑΠΘ., Αντωνιάδου Ιωάννα, νηπιαγωγός
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσιλιμένη Τασούλα
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Π.Θ.
Σύντομη περιγραφή: Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Προσχολικής Εκπαίδευσης, σχετικά με την αξιοποίηση και την ένταξη της προφορικής αφήγησης στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων.Εξετάζεται τόσο η παρουσία και η χρήση της αφήγησης στην εκπαίδευση όσο και  η σύνδεσή της με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η Γλώσσα, την Ιστορία, τα Μαθηματικά, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η  Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την συναισθηματική ενδυνάμωση των μαθητών για την αντιμετώπιση καταστάσεων απώλειας, την ευαισθητοποίηση σε θέματα Περιβάλλοντος κλπ. Τα αποτελέσματα μεταφέρονται στη βάση μέσα από σεμινάρια για την αφήγηση
 

2. Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: "Lifelong Learning Programme Application Form, "EUMOF: European Mobility Folktales"
Χρονική διάρκεια (2011-13)
Συνεργάτες: Μάγος Κώστας, Καρακατσάνη Νατάσα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Aggekidis Panagiotis
Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ (επιστημονική υπεύθ. για το Παν. Θεσσαλίας ως partner του προγράμματος

Φορέας: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Σύντομη περιγραφή: κάθε μια από τις 5 χώρες μέλη του προγράμματος αναλαμβάνει να συλλέξει λαϊκά παραμύθια της χώρας της στα οποία να περιλαμβάνεται η έννοια του ταξιδιού και του ξένου. Θα μεταφράσει τα παραμύθια αυτά στα αγγλικά και θα αναπτύξει δραστηριότητες ώστε να κάνει εφαρμογές σε σχολεία για την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  Δραστηριότητες και παραμύθια θα προβάλλονται στο site του προγράμματος(eumof.unic.ac.cy).Επίσης οι  ιστορίες ακούγονται στο site.   

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα:

  1. Τσιλιμένη Τ.(2013). Η αφήγηση ιστοριών για την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Ζητήματα εφαρμογής και παραδείγματα. Στο Αγγελίδης Π.& Χατζησωτηρίου Χρ.(επιμ.) «Διαπολιτισμικός διάλογος στην εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές πεποιθήσεις και παιδαγωγικές πρακτικές», σ.σ.451-476
  2. Το βιβλίο με συλλογή παραμυθιών όλων των χωρών/μελών με  τίτλο: EUROPEAN MOBILITY FOLKTALES A COLLECTION OF EUROPEAN TRADITIONAL STORIES WITH TRAVELLING CHARACTERS

 

3. Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: « Αξιοποίηση των λαϊκών ιστοριών της Κύπρου για την προώθηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»,

Χρονική διάρκεια (2011-13)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αγγελίδης Παν., University of Nicosia
Ρόλος μέλους: ιδιωτική ερευνήτρια

Φορέας χρηματοδότησης: Κυπριακού Ιδρύματος Προώθησης έρευνας της  Κύπρου
Σύντομη περιγραφή: Η πρόταση αφορά τη συγκέντρωση και μελέτη λαϊκών  ιστοριών της  Κύπρου και η αξιοποίησή τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σχεδιάζονται  δραστηριότητες για παιδιά με αφορμή τις ιστορίες οι οποίες στη συνέχεια εφαρμόζονται σε τάξεις σχολείου. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν με τη διοργάνωση  συνεδρίου στη Λευκωσία και την διεξαγωγή εργαστηρίου με παιδιά.

 

4. Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: «Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Παραγωγή παιδαγωγικού υλικού/δραστηριοτήτων Π.Ε. για παιδιά Προσχ. Ηλικίας»

Χρονική διάρκεια (2013-14)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαγουλιώτης Απ.
Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ: επιμόρφωση συμμετεχόντων και αξιολόγηση παραγόμενου υλικού

Φορέας: ΚΠΕ Μουζακίου(ΕΣΠΑ)
Σύντομη περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί από εκπαιδευτικούς και φοιτητές παιδαγωγικό υλικό για να αξιοποιηθεί στην Π.Ε.

 

5. Προσωπικό project σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ.

Εφαρμογή δυο προγραμμάτων με τίλους:

α) Στο Νηπιαγωγείο:  Αυτοεκτίμηση, Ενσυναίσθηση, Συμπεριφορά: Μαθαίνω διαβάζοντας και παίζοντας ιστορίες

β) Στο Δημοτικό Σχολείο: Παίζω με τις λέξεις και τις εικόνες: Η δημιουργική γραφή πάει…σχολείο

Χρονική διάρκεια (2013-14)

Συνεργάτες: Πατέρα Αν. υπ. Διδ.

Επιστημονική υπεύθυνη: Τσιλιμένη Τ.

Φορέας: Εκπαιδευτήρια Πλάτων

Σύντομη περιγραφή για το α) Αυτοεκτίμηση, Ενσυναίσθηση, Συμπεριφορά: Μαθαίνω διαβάζοντας και παίζοντας ιστορίες:

Μετά από επιλογή παιδικών βιβλίων, θα σχεδιασθούν δραστηριότητες και εφαρμογές ώστε να αξιοποιηθούν στην υιοθέτηση συμπεριφορών για την αυτοεκτίμηση, ενσυναίσθηση κ.λπ

Για το β) Παίζω με τις λέξεις και τις εικόνες: Η δημιουργική γραφή πάει…σχολείο:

Η δημ. Γραφή έχει μόλις ενταχθεί στο αναλ. Πρόγραμμα του δημοτικού. Θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε ένα project με συγκεκριμένες δραστηριότητες ώστε οι μαθητές να μυηθούν σε τεχνικές και να εξετασθεί η ικανότητα παραγωγής κειμένων.

 

6.Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: «Ηθική και Παραβατικότητα: το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο ως εργαλείο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της επιχειρηματολογίας».

Χρονική διάρκεια (2018-19)

Συνεργάτης: Μηκέ Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσιλιμένη Τασούλα

Φορέας χρηματοδότησης: Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού, Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου

Σύντομη περιγραφή: Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών και εφήβων για την παραβατικότητα και την εξέταση των ικανοτήτων τους να σταθούν κριτικά απέναντι στο ιδεολογικό περιεχόμενο λογοτεχνικών βιβλίων που σκιαγραφεί ανάλογο θέμα.

 

7.Ερευνητικού Προγράμματος: "Children inspiring children to become agents of change for a childfriendly multicultural Europe"

Χρονική διάρκεια: (2018-20)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσιλιμένη Τασούλα

Συνεργάτες: Μάγος Κων/νος, Μηκέ Παναγιώτα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Aggelidis Panayiotis
Φορέας: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus ΚΑ+

Σύντομη περιγραφή: Το Πρόγραμμα εστιάζει στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης όλων των παιδιών (ντόπιων, μεταναστών και προσφύγων) και της αίσθησης ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάζονται δραστηριότητες από τα ίδια τα παιδιά και  αξιοποιούνται δημιουργικά οι νέες τεχνολογίες καθώς και καινοτόμα μεθοδολογικά εργαλεία, όπως είναι η συνεργατική τέχνη, η διαπολιτισμική διαδικτυακή παιδαγωγική και η συνεργατική αφήγηση και ποίηση.

 

8.Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Erasmus+ EUROVOTERS «Empowering critical young voters for a Europe of sustainable development and equality»,

Χρονική διάρκεια (1/9/2019 – 31/8/2021)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αγγελίδης Παν., University of Nicosia

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως partner: Καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιμένη

Συνεργάτες: Μάγος Κώστας, Κονταξή Ελένη, Καρακατσάνη Νατάσα

Φορέας χρηματοδότησης: Erasmus+

Σύντομη περιγραφή: Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετέχουν τέσσερις χώρες με επτά φορείς συνολικά. Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, το έργο EUROVOTERS στοχεύει να βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων ηλικίας 14-18 ετών ως κριτικών ψηφοφόρων, οι οποίοι θα ασκούν θετικά την ενεργό τους ιδιότητα για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης αειφόρου ανάπτυξης και ισότητας. Αυτό το έργο στοχεύει στην ενίσχυση όλων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων κριτικής ψηφοφορίας όλων των νέων (γηγενείς, μειονοτικοί, μετανάστες και πρόσφυγες) προκειμένου να εμβαθύνουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενεργούν ως ψηφοφόροι και ως συντελεστές αλλαγής για μια Ευρώπη που αντιμετωπίζει επιτυχώς και με βιώσιμο τρόπο όλες τις προκλήσεις της (πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές κ.λπ.) - σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Προκειμένου να υποστηριχθούν οι νέοι ηλικίας 14-18 ετών στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και βασικών