Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

 1. Αντωνοπούλου, Ο. (2016). Όψεις του Κριτικού Γραμματισμού και Μεταγνωστική Γνώση στην κριτική ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων στην Ξένη Γλώσσα (Συνεπιβλέπουσες: Ε. Δερμιτζάκη & Φ. Μπονώτη) Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 2. Νταλούκα, Ε. (2016). Τα παιδιά ως «Αναγνώστες» Πολυτροπικών Κειμένων. Η περίπτωση του Τηλεοπτικού Διαφημιστικού Κειμένου (Συνεπιβλέποντες: Η. Καρασαββίδης, Ε. Γκανά). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 3. Βαλαή, Φ. (2016). Εθνογραφία του γραμματισμού στην κοινότητα Ρομά του Τυρνάβου. (Συνεπιβλέπουσα: Ελένη Γκανά). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 4. Κατσιμπέρη, Χ. (2015). Τα παιδιά ως αναγνώστες χαρτογραφικών σημείων. (Συνεπιβλέπουσα: Φ. Μπονώτη). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 5. Καρατέγου, Κ. (2015). H διερεύνηση της κατανόησης της έννοιας του θορύβου και των επιπτώσεών του στην υγεία από παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από μία διαθεματική και πολυτροπική διδακτική παρέμβαση. (Συνεπιβλέπουσα: Β. Χρηστίδου). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 6. Ζαχαριά, Α. (2015). Ο θεσμός των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τμημάτων: Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Συνεπιβλέπων: Κ. Μάγος). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 7. Δούκα, Γ. (2012). Κατανόηση και παραγωγή μη κυριολεκτικών συγκρίσεων μέσω εικόνας. (Συνεπιβλέπουσα: Ε. Μότσιου). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 8. Χατζηγεωργίου, Ε. (2012). Η συμβολή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών για το γραπτό λόγο στο νηπιαγωγείο. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 9. Επιτρόπου, Μ. (2011). Συμβάσεις γραφής σε προγράμματα σύγχρονης ψηφιακά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας. (Συνεπιβλέπουσα: Δ. Κακανά). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 10. Βήττα, Δ. (2010). Μελέτη της ικανότητας ορθογραφίας μαθητών και φοιτητών ‘ξένων’ λέξεων που έχουν ενταχθεί στην ελληνική γλώσσα ως δάνειες. (Συνεπιβλέποντες: Ν. Χανιωτάκης, Γ. Ανδρουλάκης). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 11. Ντούρα, Ε. (2010). Τ.Π.Ε. και Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση: Αξιολόγηση λογισμικών για τη Γλώσσα. (Συνεπιβλέπουσες: Χ. Σολομωνίδου, Μ. Παπαρούση). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.