Συνέδρια

Τα 5α Τζαρτζάνεια διοργανώθηκαν από τη Δημοτική βιβλιοθήκη Τυρνάβου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Λάρισας και τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Τύρναβο 6-8 Νοεμβρίου 2015.

 

Το 10ο Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής διοργανώθηκε από 4 – 6 Οκτωβρίου 2013 από την Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο. Πληροφορίες για το συνέδριο στην Ιστοσελίδα http://semio2013.uth.gr/